TECHNICAL SPECIFICATION - Техническа спецификация балюстри


TECHNICAL SPECIFICATION


Balustrade № 1 Classic

- Height - 670 mm
- Weight - 10.5 kg
- Price for 1 pc. - 8.50 lev


-----------------------------------
Balustrade № 2

- Height - 720 mm
- Weight - 10 kg.
             - Price for 1 pc. - 8,.50. lev              

--------------------

Balustrade № 3

- Height - 720 mm
- Weight - 13 kg.
- Price for 1 pc. - 9.00 lev       
-------------------

Balustrade № 4

- Height - 420 mm
- Weight - 7 kg.
                                             - Price for 1 pc. - 7.00 lev                                               
                                                              

 Balustrade № 5

- Height - 640 mm
- Weight - 7 kg.
                        - Price for 1 pc. - 7.50.00 lev                     

-----------------------
Balustrade № 6

- Height - 830 mm
- Weight - 17 kg.
- Price for 1 pc. -9.50 Lev  

------------------------------

Intermediate hollow column

- Height - 820 mm
-size 200x200 mm.
- Weight 45-7 kg.
       - Price for 1 pc. - 36 lev 

---------------------------------------------
Panel grip
Upper and lower

- Length - 1500 mm
-Dimensions - 165 mm x 170 mm x 46 mm.
- Weight - 17 kg.
 - Price for 1 pc. - 19 leva  


Price lin m.110-130 lv.

Price from 110 to 130 lev per meter, which includes: Production, supply and installation.
No installation cost is reduced.

----------

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Балюстра №1-класик

- височина - 670 мм
- тегло - 10.5 кг
- цена за 1 бр. – 8.50 лв. 

-----------------------------------
Балюстра №2

- височина - 720 мм
- тегло - 10 кг.
- цена за 1 бр. – 8.50 лв. 
--------------------

Балюстра №3

- височина - 720 мм
- тегло - 13 кг.
- цена за 1 бр. – 9.00 лв. 
-------------------

Балюстра №4

- височина - 420 мм
- тегло - 7 кг.
- цена за 1 бр. – 7.50 лв.


-----------------------
Балюстра №5

- височина - 640 мм
- тегло - 7 кг.
- цена за 1 бр. – 8.50 лв.


-----------------------
Балюстра №6

- височина - 830 мм
- тегло - 17 кг.
- цена за 1 бр. – 9.50 лв. 

------------------------
Куха междинна колона

- височина - 820 мм
-размери 200х200 мм.
- тегло 45 - 7 кг.
- цена за 1 бр. – 36 лв. 

----------------------
Плот ръкохватка
Горна и долна

- дължина - 1500 мм
-размери - 165-170мм х 46 мм.
- тегло - 17 кг.
- цена за 1 бр. – 19 лв. 


Цена от 110 до 130 лева  за линеен метър, което включва: Производство,доставка и монтаж.
Без монтаж цената се намалява .

за контакт:

0887193136
0889928472
skype levski66
Живко Желев


--------------------